Minds Logo

Språk:


Et utradisjonelt kurs med praktiske lederverktøy - starter i august

Meld deg på til tone@minds.no

MINDS har utviklet og gjennomfører i samarbeid med Experis et lederprogram for både nye og erfarne ledere. Ledere som ønsker å utvikle seg i hverdagsledelse, utvikle seg selv og sitt talent, utvikle seg i rollen og skape vekst, utvikling og synergier blant egne medarbeidere og egen bedrift/avdeling/team/organisasjon. Mye fokus på håndtere de ulike medarbeiderne riktig for å skape vekst, kvalitet, effektivitet, samhandling, motivasjon og trivsel. Vi bruker bla organisasjonutviklingsmodellen D-SCOR og profilanalyser utviklet i Cathrine Juell as
Kurset er en kombinasjon av forelesning, diskusjon, gruppeoppgaver, case og plenumsdiskusjon. Kurset er delt opp i 4 moduler av en dag.

FRA INNHOLDET:

1        Egen lederform, styrker og utfordringer

Analyse, veiledning og bevisstgjøring på egen leder-form. Hva leverer jeg naturlig på i min lederrolle? Hvor er mine styrker? Hvordan virker jeg på andre? Fokus på å lede og samhandle med de som lynnemessig representerer egen motpol

2         Relasjonsledelse

Vi konkretiserer og veileder i i forhold til medarbeidere med ulike egenskaper og deres behov (ikke nødvendigvis ønske) for ledelse og oppfølging. Skape vekst, endring, kvalitetssikring og gjennomføring. Ivareta og honorere på ønsket atferd og leveranse. Spille hverandre gode og dyrke de ulike kvalitetene.

3       Hverdagsledelse og lederatferd

Det å være leder handler om å tilrettelegge, sette målsettinger, legge strategier osv., men like mye handler det om hverdagene. Det du gjør og hvordan du angerer i hverdagen, vise god lederatferd og være en tydelig kulturbygger. Legge lista i riktig høyde for hva som er akseptabelt og ikke. Det å la være å sette grenser gir like mye signaler som det å sette tydelige grenser.

Levere på både atferd, samarbeid, holdninger og oppgaver

 

4           Forventningsavklaring – i egen rolle og egne medarbeidere
Forventningsavklaring er ett av de enkleste og viktigste styringsverktøy en leder har. Ved å ha en spørrende inngang, stille åpne spørsmål, så si hva en selv mener og deretter konkludere. På denne måten kan misforståelser og gap i forventningene tidlig avdekkes, korrigeres og forankres. Lederen kan da lede fremfor styre,

5            Medarbeidersamtaler

Oppbygging, innhold og gjennomføring av medarbeidersamtaler og utviklingssamtaler. De fleste bedrifter har egne maler for medarbeidersamtalene. Viktig likevel å ha et klart og tydelig mål for medarbeidersamtalen. Unngå doble budskap. Skille mellom medarbeidersamtaler og utviklingssamtaler.

6       Den vanskelige samtalen

Ha ett klart og tydelig mål. Vær objektiv og konkret i dialogen. Unngå å komme med antydninger eller fleip, det skaper usikkerhet. Vær villig til å stå for budskapet. Skap en trygg og god ramme rundt samtalen. Husk riktig innkalling og god dokumentasjon.

7       Offerrollen

Både medarbeidere og kollegaer kan gå i offerrollen. Det innebærer at de selv ikke har noe ansvar, skylder på andre og på rammebetingelser. De blir defensive, negative og leter etter problemer. Synes synd på seg selv og tar ikke ansvar for egen rolle eller atferd. Hvordan kan vi håndtere denne type medarbeidere

 

8       Hierarkibyggeren
Hierarkibyggeren anerkjenner kun de som er kvalifisert i henhold til egne standarder. De bygger en egen kultur i kulturen, lytter kun til egne «medlemmer». De avviser, kritiserer, idioterklærer og latterliggjør de som står utenfor.  Bruker kroppsspråk og mimikk. Dette skaper en kultur preget av hersketeknikker, utrygghet og frykt. Dette hemmer samhandling og utvikling. Hvordan håndterer vi dette? En leder skal stille krav til arbeidsmiljø og samhandling på linje med leveranse.

 

9           Teamutvikling

Hvordan skape dynamikk og samhandling i et team? Rammebetingelser og forutsigbarhet

Innledning med teori rundt ulike egenskaper og reaksjonsmønster

Bevisstgjøring av eget lynne, utgangspunkt i å finne styrker og naturtalent

  • Styrker
  • Arbeidsform
  • Prioriteringer
  • Trygghet
  • Forutsigbarhet
  • Hva gir energi
  • Hva tapper energi

 

Det er ikke sant at du må gi like mye ros som korrigering. Du må fylle opp ros-kontoen så godt som mulig. Jo større kontoen er jo mer åpen er medarbeider (og kollegaer) for korrigering og råd

 

10     Misforhold ønsker, behov og talent
Motiverte, engasjerte og ansvarsfulle medarbeidere er noe vi ønsker oss. Men hva med de som ikke mestrer eller leverer i rollen de har? Og som ønsker seg en ny og «bedre» rolle, eller vil fratas oppgaver, ber om utstrakt kursing/opplæring m.m.  Vi skal alltid forsøke å tilrettelegge for mestring og utvikling.

Vi honorerer ikke på manglende leveranse ved å gi goder
Pass på signaleffekten

 

 

Om oss
MINDS er et lite selskap med stor og bred portefølje. Minds har mer enn 20 års erfaring med leder- og teamutvikling. Mindes er et naturlig valg av samarbeidspartner for å hjelpe og sikre nye lederes forutsetning for å lykkes. Minds bruker en analyse som gir grunnlag for å vurdere lederne (og medarbeiderne) i forhold til bla egenskaper, styrker, dialogkompetanse, lynne, arbeidsform og lederform. Gjennom objektiv analyse kan vi gi riktige, individuelle, konkrete råd og veiledning i forhold til lederrollen og utførelse av rollen. Vi bidrar til å utvikle dynamiske team hvor vi sikrer handlekraft, stabilitet og samhandlingskompetanse.

Experis AS inngår i ManpowerGroup og er sertifisert i henhold til ISO 9001:2008.  Experis Executive har over 13 ansatte rådgivere og researchere. Experis’ rådgivere har høyere utdannelse og solid ledererfaring samt omfattende erfaring i rekruttering av ledere og fagspesialister både innen privat, offentlig og frivillig sektor.

Experis leverer årlig et høyt antall ledere til sine kunder. Kundene er svært tilfredse, men det blir mer det blir mer og mer tydelig at det å levere gode kandidater bare er en del av suksessen. Vi må også gi de nye lederne en forutsetning for å lykkes i rollen.

 

KURSLEDERE
Tone Graver:
Har arbeidet som bedriftsrådgiver fra 1995. Arbeider med lederutvikling, teamutvikling, samhandling, konfliktløsning, kommunikasjon, prestasjonsutvikling, organisasjonsutvikling og annet. Arbeider i mange miljøer og segmenter, eks Franzefoss Minerals, Telia, Seefood, Schneider, Visma Unique, Help forsikring. Har også arbeidet mye med norsk toppidrett og toppidrettsutøvere. Etablere i 1988 Ask Prosjektgruppe og ledet i 1994 Tv Aksjonen for Norsk Folkehjelp.

Ingjerd Birkelund:

 

KURSDAGER:    
29. august
slutten av september
Starten november
Januar

KURSTED
Kommer tilbake til

Referanser


Anne Gretland, CEO i FotoWare og tidligere Salgssjef i Microsoft

Jeg har benyttet meg av SCOR modellen i over 10 år, og er svært fornøyd med prosessen. Det er viktig at team som jobber sammen utfyller hverandre både når det gjelder kompetanse, erfaring og profiler. Hvis hele teamet består av samme type mennesker som liker å gjøre det samme, får man som regel et skjevt fordelt team. Mangfold er viktig – i alle henseender.

Samarbeidet med Tone har fungert fantastisk bra; hun er svært kunnskapsrik og fleksibel. Hun leverer raskt og sikkert og hun lærer oss som kunde å kjenne. Det er viktig for meg å ha en samarbeidspartner som forstår mitt behov og som leverer akkurat den kompetansen vi trenger, i tide og nøyaktig.  

Christian Thindberg har hatt en rekke ulike roller innen IT og har blant annet vært IT Direktør i SAS Braathens og Sporveien. Han er for tiden Direktør for IT Forretningspartner i NAV. Han har to mastergrader innen strategi og ledelse fra BI, og en Cand. Mag i informatikk og matematikk fra Universitetet i Oslo.

I 2004 var jeg nytilsatt IT Direktør i SAS Braathens. Selskapet var i en krevende omstillingsprosess med lave passasjertall i etterdønningene etter 9/11-angrepet. Samtidig skulle to tradisjonsrike selskap bli én slagkraftig organisasjon. Det var i denne situasjonen, med stort press for endring og prestasjonsutvikling, at samarbeidet med Minds og Tone Graver startet. Et samarbeid som har satt preg på mitt lederskap i 14 år.

Samarbeidet med Tone har gitt meg et praktisk rammeverk for ledelse i det daglige, et rammeverk som gir resultater. Det handler om å kjenne seg selv og egen adferd og forstå medarbeidere og samarbeidspartnere. Og enda viktigere, å bli i stand til å bevisst tilpasse egen adferd til ulike situasjoner og mennesker gjennom arbeidsdagen.

.  


Rakel Rauntun, generalsekretær Norges Skiskytterforbund
Norges Skiskytterforbund har over flere år brukt Minds og Tone Graver i rekruttering og organisasjonsutvikling.

I forbindelse med rekrutteringer har Tone utført kandidatanalyser og deltatt i intervjuprosessene. Analyseverktøyet har vært et meget nyttig supplement til rekrutteringsprosessene. Det har også vært svært nyttig å bruke Minds som støttespiller i prosessene, da vi får en objektiv vurdering av kandidatene, samt at Tone er flink til å utfordre oss på vurderinger og diskusjoner rundt ansettelser.

 

Analyseverktøyet til Minds fokuserer mer på personlige egenskaper, som komplementerer faglig kompetanse på en god måte. Vi som organisasjon får også et meget godt og helhetlig bilde av kandidatene.

Når vi har jobbet med organisasjonsutviklingsprosesser har vi tatt opp igjen profilanalysene og brukt de aktivt i relasjonsarbeid i for eksempel administrasjonen. Det at alle kolleger blir bedre kjent med hverandre, også utover fagkompetanse er uvurderlig i forhold til lagbygging, komplementering av team og avklaring av forventninger til hverandre. En oppnår en større forståelse for hverandre, og hver enkelt blir utfordret på å komme med konstruktive betraktninger om hverandre. For NSSF har denne måten å jobbe på vært meget viktig i forhold til bygging av organisasjonskultur.

Tilbakemeldingene fra ansatte har utelukkende vært positive når vi har hatt slike runder.

Skulle det oppstå konflikter eller vanskelige situasjoner mellom to eller flere kolleger, er profilanalysen et godt verktøy å ha med inn i en slik prosess.

NSSF kan anbefale Minds og Tone Graver!

 

Solveig W. Renestøl, Prosjektsjef Lørenskog kommune

Excperis og Minds har bistått i ca.  2 år med leder- og teamutvikling i prosjektvirksomheten i Lørenskog kommune. Det startet med en Onboarding prosess i forbindelse med ny rekruttering.

Personer under rekruttering ble testet og det samme med nøkkelpersoner i virksomheten for å gjøre vurderinger mht. tilpasninger til teamet. Dette ga oss en god innsikt for oss som ledere; likhet og forskjeller og hvordan vi kan utnytte det på best mulig måte

Og vi fikk vurderinger på de ulike kandidatenes egenskaper og hvordan de svarte ut våre behov.

Jeg vurderte dette som en så god metode, som sammen med veiledning/coaching  i felleskap og inviduelt har bidratt til å utvikle teamet og utnytte forskjelligheten. Alle ansatte ble testet , veiledet og fikk inviduelle samtaler. Excperis og Minds har gjennomført inviduelle oppfølginger ved behov, og samlinger der vi har etterspurt det. Med den spesifikke kompetansen som Minds og Experis besitter om prosjektvirksomheten har resultert i  gode coachingsamtaler med konkretisering av ulike forbedringstiltak.  Experis og Minds  utmerker seg med en veldig god kombinasjon av bruk av verktøy og inviduell oppfølgning som løser spesifikke behov, ikke bare generelle lederutfordringer.

 


William G. Bugge, Leder advokatforsikring bedrift, advokat MNA
"HELP har benyttet Tone Graver i MINDS ifbm både leder- og medarbeiderutvikling, samt coaching.

 Seminarene er svært praktiske, både for leder og den enkelte medarbeider. Dette har vært nyttig og gitt oss et verktøy som kan benyttes i en utfordrende hverdag. Tone Graver er for det første svært behagelig å jobbe med, målrettet og en dyktig sparringspartner som raskt setter seg inn i våre utfordringer og kommer med konkrete og praktiske forslag til løsninger. Det er derfor en glede å anbefale Tone Graver videre".

 
Hanne Markussen Eek, Konsernleder Organisasjon Franzefoss Minerals AS

«Bedriften jeg representerer har brukt profilvurderingen til Minds og Tone Graver siden 1998. I de 12 årene jeg har hatt ansvar for personal og HR, har vi brukt disse analyserapportene som en bekreftelse / referanse på våre inntrykk fra intervju og som hjelp i referansesjekken. Profilene treffer godt og er et svært nyttig verktøy, også for leder i forhold til oppfølging i et ansattforhold.

Siste året har vi også benyttet Tone Graver som mentor i en lederutviklingsprosess. Målet har vært å øke bevisstheten i ledergruppene i konsernet i forhold til gruppedynamikk og hvordan våre personlige egenskaper påvirker «miljøet» i en ledergruppe. Hvordan påvirker våre ulike personligheter en diskusjon? Hvilke roller og karakteristikker gir vi hver hverandre når vi dømmer/måler ut fra vår egen «modell av verden».

Tone er en svært dyktig fasilitator og veileder i slike gruppeprosesser, og vi har fått en økt kollektiv bevissthet rundt hvordan vi ubevisst påvirker lederatferd og ledergrupper med vår adferd når vi ikke leder oss selv bevisst. Dette har vært en spennende prosess og vi er svært fornøyd med hvordan Tone Graver ivaretar egen integritet og hensynet til gruppen og enkeltindividet».

 

 

 


 

 

<< tilbake...

Ledige stillinger

Flere ledige stillinger »


 

 

 

 

 

Kontakt Minds:

Hoslebakken 41, 1362 HOSLE

E-mail: post@minds.no

Telefon: 906 93 906