Minds Logo

Språk:


Logg inn

Bruker:


Passord: 

 

 

 

 

GDPR - General Data Protection

Nye personvernregler fra 20.juli 2018

Behandlingsansvarlig
MINDS er hovedansvarlig for behandling av personopplysninger å våre systemer.
Daglig leder er på vegne av MINDS behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres
Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder;
Fornavn og e-postadresse til den som har bestilt analysen. Vi lagrer i tillegg kjøpshistorikk på kunde i vårt fakturaprogram (Visma). På fakturaene kommer kun fornavnet og dato for utfylling av analysen.

Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med kunden, utarbeide profil og eventuelt skriftlig notat med oppsummering av egenskaper og råd for egenutvikling. Det innebærer anonymisert navn (kun fornavn) og D-SCOR kode på nye kandidater. På kandidater vi har fra før 1.07.2018 oppbevares navn, adresse, mailadresse, fødselsdato, daværende stilling, utdanning, språk og D-SCOR kode og mobilnummer på print.

Grunnlaget for behandlingen
Informasjon om navn og e-postadresse for mottaker benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Der kunden har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Kunden kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger
Vi lagrer de personopplysningene kandidaten har avgitt på våre nettsider i forbindelse med utfylling av profilvurdering.

Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. Vi oversender kun til den person og mailadresse kandidaten selv har lagt inn ved utfylling av profilanalyse.

Sletting av personopplysninger
Underlag til profilanalysen, anonymisert og kryptert, oppbevares i inntil 10 år.
Vi henvender oss hvert år ved årsskifte til våre kunder for å få oversikt over hvem som har sluttet i løpet av året. Deretter makulerer vi all informasjon om de som har sluttet.
Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.
Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet
Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved anonymisering og kryptering. Vi innhenter eller oppbevarer ikke sensitive personopplysninger.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:
tone@minds.no

Minds
Hoslebakken 41
1362 Hosle

Ledige stillinger

Flere ledige stillinger »


 

 

 

 

 

Kontakt Minds:

Hoslebakken 41, 1362 HOSLE

E-mail: post@minds.no

Telefon: 906 93 906