Minds Logo

Språk:


Logg inn

Bruker:


Passord: 

 

 

 

 

Metode

Vi anvender et analyseverktøy, profilvurdering, som Cathrine Juell AS har anvendt, bearbeidet og utviklet siden 1984.

ny-oss-to.jpg

Gjennom profilvurderingen kartlegges bla:


Sosiale ferdigheter, forholdet mellom sende- og lyttemekanismer. Evnen til å tydeliggjøre seg og få gehør, naturlig autoritet samt evnen til å tolke andre, lytte og justere seg. Diplomatiske ferdigheter.
Praktisk initiativ, tempo/utålmodighet i forhold til å beslutte, endringsvilje og risikovilje, samt selvstendighet og initiativ i forhold til å følge opp, ta kontroll og stille krav.
Fokus og forankring, hvilke rammebetingelser en person fungerer best under, rammestyrt og/eller relasjonsstyrt.

 Link til Cathrine Juell AS: www.c-juell.no

<< tilbake...

Ledige stillinger

Flere ledige stillinger »


 

 

 

 

 

Kontakt Minds:

Hoslebakken 41, 1362 HOSLE

E-mail: post@minds.no

Telefon: 906 93 906