Minds Logo

Språk:


Organisasjonsutvikling

MiNDS utvikler både enkeltindivider og team. Vi kartlegger egenskaper og reaksjonsmønstre, bevisstgjør på styrker og definerer individuelle tiltak for å skape vekst. Mennesker som utfyller hverandre og lærer å håndtere ulikhetene, skaper resultater gjennom utvikling og samhandling.

MINDS legger vekt på individorientert ledelse. Ulike mennesker har behov for ulik ledelse. Noen styres på relasjoner og har stort behov for å ha trygghet og sosial tilhørighet. Andre er avtalestyrt og fungerer best når mandatet og rammene er tydelig definert. Og noen har behov for begge deler.


" Vi var i en meget vanskelig situasjon, som vi egentlig viklet oss mer og mer inn i."
Med din kompetanse og menneskelige egenskaper trådte du inn, og vi klarte å løse flokene. Og det på en måte som gjør at tonen mellom oss nå er bedre enn på veldig lenge! Det hadde vi ikke greidd på egen hånd." - eier og daglig leder"

MINDS arbeider med bla:
• Individutvikling
• Lederutvikling
• Mentoring
• Teamutvikling
• Konflikthåndtering
• Prestasjonsutvikling

<< tilbake...

Ledige stillinger

Flere ledige stillinger »


 

 

 

 

 

Kontakt Minds:

Hoslebakken 41, 1362 HOSLE

E-mail: post@minds.no

Telefon: 906 93 906