Minds Logo

Språk:


Rekruttering

Vi finner personen du trenger.

MiNDS likestiller personlige egenskaper med formell kompetanse. I mange sammenhenger er det den faglige kompetansen som er avgjørende, mens det i andre tilfeller er de personlige egenskapene som er viktigst. Det er ikke alt man kan lære på en skole.

ny-samhold.jpg

MINDS gjør en grundig analyse ved oppstarten av et oppdrag. Hvilke sterke sider og hvilke utfordringer ligger i teamet, hva kreves i rollen. Dette vil også danne grunnlag for rollen som skal besettes; behov for kompetanse, erfaring og egenskaper. Vi lager et skriftlig notat på kandidaten med oppsummering av egenskaper, styrker og anbefalinger i forhold til videre utvikling samt tydeliggjør kandidatens behov for ledelse og oppfølging.

Gjennom profilanalysen kartlegges bla samhandlingskompetanse, selvstendighet, handlekraft, endringsvilje og leveransefokus.

<< tilbake...

Ledige stillinger

Flere ledige stillinger »


 

 

 

 

 

Kontakt Minds:

Hoslebakken 41, 1362 HOSLE

E-mail: post@minds.no

Telefon: 906 93 906